Akşam Lisesi Nedir

Akşam Lisesi Nedir | Kayıt Şartları | Akşam Lisesi | Ümraniye

Akşam Liseleri, ortaokul mezunlarına, örgün eğitim hakkını kaybeden (iki sene üst üste sınıfta kalan öğrenci örgün hakkını kaybeder) öğrencilere, açık öğretim lisesi öğrencilerine, lise eğitimlerini ara sınıflarda yarım bırakmış öğrencilere, 18 yaşını doldurmuş ama lise okuma hakkını kullanmamış öğrencilere, 12. sınıf da beklemeli olan, denklik belgesi alan yabancı uyruklu öğrencilere öğrencilere, disiplin suçu nedeni ile okuldan atılan öğrencilere lise diploması alabilmeleri için eğitim ve öğretim veren, özel şahıslar ya da firmalar tarafından kurulan ücretli özel okullardır.

aksam lisesi nedir nasil lise diplomasi alinir umraniye aksam lisesi aksam lisesi umraniye umraniyeaksamlisesi

Akşam Liselerinin (akşam okulu) kazanılan haklar açısından, gündüz eğitim ve öğretim veren özel ya da devlet okullarından hiçbir farkı yoktur, aynı haklara sahiptirler. Akşam liselerinde eğitim ve öğretim yüz yüzedir.

 Ders başlama saatleri akşamları mesai saati bitiminden sonradır. Akşam lisesi dersleri saat kaçta başlar ve kaçta biter.?

Özel Akşam liselerinin ders saatleri okuluna göre farklılık gösterse de genelde saat:17:00 de başlar. Akşam saat 21:00'e kadar devam eder.

 Hemen hemen devlet liseleri ile aynıdır. Devlet akşam liseleri de akşam saat:17:00 da başlar ve 21:00 de sona erer. İsteyen akşam lisesi yeterli şartlar oluştuğunda hafta sonları da ders yapabilir.

Akşam Lisesi Çeşitleri

İki Tür Akşam Lisesi Vardır

  1. Özel Akşam Lisesi...  
  2. Millî Eğitim Mesleki Açık Öğretim Lisesi.

Özel Akşam Lisesi: Özel Akşam Liseleri girişimci şahıslar tarafından kurulan, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel teşebbüslerdir. Özel Akşam Liselerinde eğitim ücretlidir..

Devlet Akşam Lisesi: Devlet Akşam Liseleri, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı, Açık öğretim liseleri (Halk Eğitim) aracılığı ile devlet okullarında akşamları ya da hafta sonları ders veren okullardır. Devlet akşam liselerinde sadece mesleki bölüm vardır. Mesleki bölümlerde eğitim yüz yüzedir. 

nasıl lise mezunu olabilirim.umraniye aksam lisesi aksamlisesi umraniye umraniyeaksamlisesi.com

Özel Akşam Lisesi ile Devlet Akşam Lisesi Arasındaki Fark Nedir. Özel akşam liselerinde alan/dal (mesleki bölümler) yokturdur. Özel Akşam Liselerinde sınıf geçme sistemi vardır. Eğitim ve öğretim yüz yüzedir. Devamlılık esastır. Sınavları okul bünyesinde öğretmeni gözetiminde yapılır. Öğrenci derslerinde başarılı olması durumunda her eğitim ve öğretim yılında bir sınıf geçer.

Devlet akşam liselerinde sadece mesleki bölüm vardır. Kredili sistemdir. Ancak meslek dersleri yüz yüze eğitim olduğu için, meslek dersleri sınavları okulda öğretmeni gözetiminde yapılır. Öğrencinin seçtiği mesleğe göre mezun olma kredi miktarları farklılık göstermektedir. Devlet akşam meslek liderinden mezun olabilmek için, seçtiği meslek dalına göre 212 ile 242 arası kredi toplaması gerekmektedir. Devlet akşam liselerinde sadece meslek derslerinin yüz yüze eğitiminin tamamlanması öğrencinin mezun olmasına yeterli olmaz. Merkezi sistem yöntemi ile sınavlara girerek zorunlu dersleri de vermek mecburiyetindedir.

2. Özel Akşam Liseleri ve Devlet Akşam Liseleri Zorunlu Dersleri. Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Sağlık Bilgisi, Yabancı Dil, Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi...

 Bunların dışında seçmeli dersler de Akşam Lisesinde mevcuttur. Akşam Lisesi seçmeli dersleri okuluna göre farklılık gösterebilir.

 Devlet Akşam Liseleri de (Açık öğretim Meslek Lisesi) öğrencinin seçtiği bölüme göre meslek dersleri vardır.

Özel Akşam Liselerine Kayıt Olma Şartları.

1. Örgün eğitim hakkını kaybeden (örgün eğitim sisteminde okurken iki sene üst üste sınıfta kalan) öğrenci özel akşam lisesine istisnasız kayıt olabilir. Yaş sınırı aranmaz.

2. Millî Eğitim Bakanlığı, Açık öğretim lisesinde okuyan öğrenciler akşam lisesine kayıt olabilirler. Burada da yaş sınırı aranmaz.

3. Millî eğitim Bakanlığı, Mesleki açık öğretim (devlet akşam lisesi) lisesinde okuyan öğrenciler akşam lisesine kayıt olabilirler. Yaş sınırı aranmaz.

4. Ortaokul mezunu olan ve 18 yaşını dolduran herkes istisnasız akşam lisesine kayıt olabilir.

 5. Lise eğitimini ara sınıflarda bırakmış ve 18 yaşını doldurmuş ise, yaşı kaç olursa olsun akşam lisesine kayıt olabilir.

6. Örgün eğitim sisteminde eğitimine devam eden öğrencinin yaşı eğer 18 den gün almışsa, bu öğrencide nâkil yolu ile akşam lisesine geçiş yapabilir.

aksam lisesi cesitleri umraniye aksam lisesi aksam lisesi umraniye

Akşam Liselerine Geçiş Yolları...

Örgün eğitim lisesinden, akşam lisesine geçiş: Örgün eğitim sistemindeki öğrenci, örgün eğitim hakkını kaybettikten sonra eğer herhangi bir açık öğretim sistemine kayıt olmamış ise, e-okul sistemi üzerinden nâkil yolu ile akşam lisesine geçebilir. Örgün eğitim lisesinden tasdikname alarak ayrılan öğrencinin, öğrenciliği sonlanmaz ve akşam lisesine kayıt olamaz.

Açık öğretim lisesinden, akşam lisesine geçiş: Açık öğretim lisesinde olan bir öğrenci, açık öğretim lisesi bürolarından alacağı tasdikname ile akşam lisesine geçiş yapabilir. 2007/2008 Eğitim ve Öğretim yılı öncesi lise öğrencisin geçiş şartları: 2007/2008 yılı öncesi örgün eğitim sisteminde öğrenci iken ara sınıflardan ayrılan bir öğrenci, açık öğretim liselerine de eğer kayıt olmadı ise, en son eğitim ve öğretim gördüğü lise neresi ise, o kurumdan tasdikname, not çizelgesi ya da transkript alarak, yaşı kaç olursa olsun akşam lisesine geçiş yapabilir, en son kaldığı sınıftan eğitim ve öğretimine devam ederek mezun olabilir..

Akşam Liselerine Kayıt Olurken Gerekli Belgeler...

1. Ortaokul mezunları için, mezuniyet belgesi.

2. Açık öğretim lisesi öğrencileri için, tasdikname belgesi.

3. Örgün eğitim lisesinden gelecekler için, nâkil.

4. Nüfus cüzdan örneği.

5. 2 ad. Vesikalık resim.

6. Askerlik çağında ki erkek öğrenciler için, ilişiği yoktur yazısı.

7. 18 yaşını doldurmamış öğrenciler için veli.

acikogretimlisesinden umraniye aksam lisesine gec daha erken lise diplomasi al aksam lisesi umraniye umraniye aksam lisesi

Akşam Lisesine Kayıt Olursam Hangi Sınıftan Başlarım:

1. Örgün Eğitimden gelen öğrenci: Kaydı hali hazırda örgün eğitim lisesin de bulunan öğrenci nâkil yolu ile geleceği için, örgün eğitim lisesinde en son hangi sınıfta kaldı ise yine aynı sınıftan başlar.

2. Açık Öğretim Lisesinden Gelen Öğrenci: Açık öğretim liselerinde kredili sistem vardır. Ancak akşam liselerinde sınıf geçme sistemi vardır. Öğrencilerin açık öğretim liselerinde topladıkları kredilerinde, akşam liselerinde karşılığı olan sınıflar vardır.

0 ile 43 arası kredisi olan öğrenci lise 1. Sınıf. (9.sınıf)

43 ile 86 arası kredisi olan öğrenci lise 2. Sınıf. (10.sınıf) 

86 ile 129 arası kredisi olan öğrenci lise 3. Sınıf. (11. Sınıf)

129 ile 170 arası kredisi olan öğrenci lise 4. Sınıf. (12. Sınıf)

Önemli detay: Özel Akşam liselerinde alan/dal (meslek) yoktur. Bu nedenle açık öğretim lisesi mesleki bölümden gelen öğrencilerin meslek derslerinden aldıkları kredilerin, özel akşam liselerinde sınıf belirlemede bir karşılığı olmaz. Sınıf belirlenirken meslek ders kredileri düşülerek ortak+seçmeli ders kredileri baz alınır.

2007/2008 yılından önceki öğrenciler de en son bıraktıkları okuldan aldıkları tasdikname, not çizelgesi ya da Transkript'teki notlara göre sınıfları belirlenir.

Özel Akşam Liselerinde Yaş Sınırı Var mı.

Özel akşam liselerinde üst yaş sınırı yoktur. Yaşınız üst sınır olarak kaç olursa olsun, akşam liselerine kayıt olma kriterleriniz de uygunsa yaş sınırı aranmaz. Ancak alt yaş sınırı vardır. Ortaokul’u bitiren öğrenci direkt akşam lisesine yazılamaz. Burada 18 yaş sınırı aranır.

Akşam Liseleri Kaç Yılda Biter.

Akşam Liseleri Kaç Yılda Biter: Özel Akşam Liseleri (akşam okulu) 4 yıldır. Özel akşam liseleri yüz yüze eğitim ve öğretim veren okullardır. Öğrencilerin başarılı olması durumunda her eğitim ve öğretim yılında bir sınıf geçerler. Dolayası ile 9. Sınıftan başlayan bir öğrenci 4. Yılın sonunda mezun olur. Akşam Lisesi Mezunu Öğrenciler Hangi Sınavlara Girebilirler. Daha önceki bazı yazılarımızda da bahsetmiştik.

 Özel akşam liselerinin de örgün eğitim veren diğer tüm devlet ya da özel liselerden, Anadolu liselerinden, nitelikli nitelikli liselerden vb. liselerden kazanılmış haklar açısından hiçbir farkı yoktur.

 Dolayası ile Özel Akşam Lisesinden aldığınız ya da alacağınız diploma ile yurt içi, yurt dışı üniversitelerde okuyabilirsin, Devletin açtığı KPSS ya da benzeri sınavlara katılabilirsiniz.

Herhangi bir kurum ya da kuruluşa, özel olsun tüzel olsun, eğer lise mezuniyet şartı aranıyorsa siz bu (akşam lisesi mezunları) kapsama dahilsiniz.

 acik ogretim lisesinden aksam lisesine gecerken hangi siniftan baslarim ümraniye akşam lisesi

Özel Akşam Lisesi Sınav Sistemi.

Akşam liselerinin eğitim ve öğretim sistemi yüz yüze eğitim olduğu için, her okul kendi bünyesinde, ders veren öğretmenin gözetiminde yapılır. Pandemi dönemin okulların yüz yüze eğitime açılmaması ve uzaktan eğitim yapılması nedeni ile sınavların nasıl olacağı en çok merak edilen konular arasında idi.

Bu konu ile millî eğitim bakanlığı bir açıklama yaparak sınavların nasıl yapılacağı konusuna açıklık getirdi. Buna göre; her okul kendi bünyesinde pandemi kurallarına uygun ortamlar sağlayarak ve günlere yayarak sınavların her okulun kendi bünyesinde öğretmeni tarafından yüz yüze yapılmasına karar vermiştir. Her okul sınavlar için pandemi koşullarına uygun olarak kendi şartları kendi oluşturacak, günlere yayarak sınıf sınıf yapacaktır.

gunduz calis aksam oku lise mezunu ol aksam lisesi umraniye umraniye aksam lisesi

Özel Ümraniye Akşam Lisesi olarak okulumuzda sınavla ilgili olarak öğrencilere bir hafta önceden sınav tarihlerini mesaj atarak bildirecek, ona göre sınav yapılacaktır. Özel Akşam Liseleri Eğitim - Öğretim Gün ve Saatleri. Özel akşam liselerinde eğitim ve öğretim saatleri akşamları mesai saati sonunda başlar. Bu saat okuluna göre farklılık gösterse de genelde akşamları saat 17:00 gibi başlar. Eğitim ve öğretim günleri de genelde Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma’dır. Ancak okullar isterlerse cumartesi ve Pazar günleri de eğitim ve öğretim v erebilirler..

Akşam Lisesi Kayıtları Ne zaman Biter..

 Yıllın farklı tarihlerinde sözleşme ile ya da ön kayıt ile akşam lisesine kayıt olan öğrencinin öğrencilik durumu, e-okul sistemine kayıt edildiği andan itibaren başlar. Kayıt süreci ekim ayının 15. gününe kadar devam eder.

Ancak öğrenci açık öğretim lisesinde aktif olan bir öğrenci ise, öğrenciliği devam ettiği için eğitim-öğretim yılının birinci döneminin son gününe kadar, açık öğretim lisesinden alacağı tasdikname ile akşam lisesine kayıt olabilir.Ancak burada dikkat edilecek bir husus daha vardır. Her okulun milli eğitim bakanlığı tarafından her okula e-okul üzerinden tanımlanan bir öğrenci kontenjanı vardır. Bu kontenjan dolana kadar öğrenci alabilirler. Eğer kontenjanları doldu ise, akşam lisesi kayıt tarihleri bitmese bile artık öğrenci alamazlar.

Özel Akşam Liselerin de Mesleki Bölüm Var mıdır.

 Özel akşam liselerinde mesleki bölüm yoktur. Özel akşam lisesi mezunu olan kişi sadece lise mezunu olmuş olur. Ancak liseden mezun olduktan sonra öğrenci isterse Millîli Eğitim Bakanlığına bağlı Açık öğretim lisesi mesleki bölüme (hangi mesleği tercih edecekse) yazılarak ve sadece yüz yüze olan mesleki eğitim derslerine katılarak fark derslerini vererek meslek lisesi mezunu da olabilir.

Akşam Lisesine Kayıt Sözleşmesi ve Hususi şartları.

Akşam Lisesine kayıt sözleşme formu Millî Eğitim Bakanlığının düzenlediği ve yayımladığı sözleşme olmalıdır.

Tüm özel akşam liseleri bu sözleşmeyi öğrenci ve okul kurumu karşılıklı olarak doldurmak, imza altına almak ve içindeki maddelere uymak zorundadırlar. Bu sözleşme 3 nüshadan oluşur.

Sözleşmenin 1. Sayfasında; öğrencinin, varsa velisinin, anne ya da babasının genel bilgileri, (adı soyadı, adresi, iletişim adresleri) yazılarak doldurulur. Sözleşmenin

Sözleşmenin 2. Sayfasında; Öğrencinin kayıt olduğu ücret, ödeme günleri, ödeme seçenekleri, varsa aldığı indirimler yazılır.

Sözleşmenin 3. Sayfasında: Bu sözleşmede karşılıklı olarak uyulması gerek, uyulmadığı takdirde izlenecek yollar yer almaktadır.

aksamliselerine istediginiz tarihte kayit olabilirsiniz. umraniye aksam lisesi

Bu Sözleşmeye Göre: Öğrenci bir yıl sonraki eğitim ve öğretim yılında okula devam edecekse yıllık artış oranı bir önceki yıl ücretinin üzerinden en fazla ÜFE-TEFE + %5 olarak yapılır. Ancak ÜFE+TÜFE yıllık artış oranları yüksek çıktığı için biz Ümraniye Özel Ümraniye Akşam Lisesi olarak zam oranlarımızı %10-%12 olarak sınırlamış bulunmaktayız.

Kurum, ücretini yıl sonuna kadar ödemeyen öğrencinin kaydını yenilemeyebilir. Akşam Lisesine kayıt olan öğrenci, eğer öğrenciliğini iptal ettirmek isterse, kayıt olduğu yıllık ücretin %10'nu ödeyerek kaydını iptal ettirebilir. Eğer öğrenci ya da velisi eğitim ve eğitim süreci içinde iptal ettirirse kayıt ücretinin %10 + eğitim ve öğretim gördüğü gün ve aylar hesaplanarak kuruma ödenir. Fazla ödeme varsa iade alınır.

Akşam Lisesi Kayıtları Ne zaman Biter..

Yıllın farklı tarihlerinde sözleşme ile ya da ön kayıt ile akşam lisesine kayıt olan öğrencinin öğrencilik durumu, e-okul sistemine kayıt edildiği andan itibaren başlar. Kayıt süreci ekim ayının 15. gününe kadar devam eder. Ancak öğrenci açık öğretim lisesinde aktif olan bir öğrenci ise, öğrenciliği devam ettiği için eğitim-öğretim yılının birinci döneminin son gününe kadar, açık öğretim lisesinden alacağı tasdikname ile akşam lisesine kayıt olabilir.

Ancak burada dikkat edilecek bir husus daha vardır. Her okulun millî eğitim bakanlığı tarafından her okula e-okul üzerinden tanımlanan bir öğrenci kontenjanı vardır. Bu kontenjan dolana kadar öğrenci alabilirler. Eğer kontenjanları doldu ise, akşam lisesi kayıt tarihleri bitmese bile artık öğrenci alamazlar.

Özel Akşam Lisesi Öğrencisi Askerlik Tecil İşlemleri.

Özel akşam lisesinde eğitim ve öğretim gören bir öğrencinin 22 yaşını geçmemek üzere, öğrenciliği devam ettiği sürece askerliğini tecil ettirebilir. Okulunuzun düzenleyeceği C-2 formu ‘’tecil belgesi’’ ile bağlı olduğu askerlik şubesine şahsen başvurarak askerliğini tecil ettirebilir.

Ancak öğrencilik durumu aktif olmak zorundadır. Akşam Lisesin de okuyan bir Öğrenci 22 yaşının son gününe geldiğinde, okulu da hâlâ bitmemiş ise... Artık tecil hakkı bitmiş demektir.

Özel Akşam Lisesi AKBİL indirimi.

Özel akşam liseleri de eğitim yüz yüze olduğu için devamlılık esastır. Bu nedenle de öğrenci toplu taşıma indirimlerinden (akbil)  28 yaşının son gününe kadar yararlanabilir. Yapması gereken tek şey eğitim ve öğretim gördüğü akşam lisesinden bir öğrenci belgesi alarak ilgili kuruma başvurmaktır.

 

 

Hızlı iletisim
  • 02164150083
  • 0543 399 78 74
  • info@umraniyeaksamlisesi.com
Kalite ve Güvenin Tek Adresi
Hızlı iletisim