Akşam Liseleri, ortaokul mezunlarına, örgün eğitim hakkını kaybeden (iki sene üst üste sınıfta kalan öğrenci örgün hakkını kaybeder) öğrencilere, açık öğretim lisesi öğrencilerine, lise eğitimlerini ara sınıflarda yarım bırakmış öğrencilere, 18 yaşını doldurmuş ama lise okuma hakkını kullanmamış öğrencilere, 12. sınıfda beklemeli olan öğrencilere lise diploması alabilmeleri için eğitim ve öğretim veren, özel şahıslar yada firmalar tarafından kurulan ücretli özel okullardır.

.. Devamı

Öncelikle Ümraniye özel Umut akşam lisesi ile yüz yüze görüşerek öğrenciliğiniz hakkında görüşme sağlayarak, öğrencilik durum ve sınıf tespiti yapıyorsunuz. Fiyat konusunu mutabakat sağlanarak sözleşme yapıyorsunuz ve sizden istenilen belgeleri toplayarak kaydınızı oluşturuyorsunuz.

.. Devamı

1.Ortaokul mezunları için, mezuniyet belgesi.
2. Açık öğretim lisesi öğrencileri için, tasdikname belgesi.
3. Örgün eğitim lisesinden gelecekler için, nakil.
4. Nüfus cüzdan örneği
5. 2 ad. Vesikalık resim
6. Askerlik çağında ki erkek öğrenciler için, ilişiği yoktur yazısı
7. 18 yaşını doldurmamış öğrenciler için veli.

.. Devamı

Akşam liselerine kayıt olmak için aşağıda sayacağımız kriterlerden her hangi biri size uygunsa akşam lisesine kayıt olabilirsiniz.
1- Orta okul mezunu olan ve 18 yaşını dolduran herkes.
2- Örgün eğitim hakkını kaybeden öğrenciler.
3- Açık öğretim lisesi öğrencileri.
4- Açık öğretim imam hatip lisesi öğrencileri.
5- 12. Sınıfta beklemeli öğrenci iseniz.
6- Geçmişte lise eğitimini ara sınıflarda terk eden öğrenciler.
7- Denklik alan yabancı uyruklu öğrenciler.
Yukarıda ki şartlardan bir tanesini taşıyan herkes akşam lisesine kayıt olabilir.

.. Devamı

2005-2006 eğitim öğretim yılında bilindiği gibi liseler 4 yıl eğitim sistemine geçmiştir. Dolayısı ile akşam liseleri de 4 yıldır. Her öğrencinin öğrenim yılı başladığı sınıfa göre değişmektedir.
Devlet Akşam Lisesi nedir?
Milli Eğitim bakanlığına bağlı halk eğitim merkezlerinden kayıt olunarak, dönem dönem merkezi sistem sınavlar yapılarak ve kredi toplanarak lise mezunu olunabilen bir eğitim sistemidir.

.. Devamı

Akşam liseleri kredi vermez. Akşam liselerinde eğitim yüz yüzedir ve sınıf geçme sistemine tabidir. Akşam lisesine kayıt olan öğrenci başarılı olması durumunda her eğitim öğretim yılın da bir sınıf geçer. Ancak akşam liselerinden ayrılarak açık öğretim liselerine dönüş sağlayan öğrencilere sınıfının denk geldiği krediler verilir.
Hangi sınıf kaç krediye denk geliyor. 

.. Devamı

Beşyüz yıl boyunca varlığını sürdürmekle kalmamış, aynı zamanda pek değişmeden elektronik dizgiye de sıçramıştır. 1960'larda Lorem Ipsum pasajları da içeren Letraset yapraklarının yayınlanması ile ve yakın zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yayıncılık yazılımları ile popüler olmuştur.
Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500'lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır.

.. Devamı

Akşam liselerinde kredili sistem yoktur. Sınıf geçme sistemi uygulanmaktadır.

.. Devamı

Gece okulu, aslında akşam lisesinin diğer bir adıdır. Evet, gece okulu da diğer tüm liselerin verdiği diplomalar gibi ve onlardan hiçbir farkı olmayan, aynı haklara sahip diploma verir.

.. Devamı

Akşam liselerin de alan/dal yoktur. Sadece düz lise mezunu olabilirsiniz.

.. Devamı

Akşam lisesi ders saatleri her okulda farklılık gösterebilir. Ancak genellikle ders saatleri 17:00 ile 21:00 saatleri arasındadır.

.. Devamı

Ortaokulu bitirdikten sonra hiç liseye başlamamış kişiler, lise diploması olmayan 18 yaş ve üstü kişiler, geçmiş dönemlerde lise eğitimini ara sınıflarda yarım bırakmak zorunda kalan kişiler, 12.sınıfta beklemeli olan öğrenciler, açık öğretim lisesinde kredisini bir türlü tamamlayamayan öğrenciler, gündüzleri işleri sebebi ile lise eğitimi alamayan kişiler, yabancı uyruklu öğrenciler.

.. Devamı

Akşam lisesi kayıtları yılın her ayında yapılabilir. Ancak eğitim öğretim yılı eylül ayında başlar. Hiçbir yerde kaydı olmayan öğrenciler 15 kasım tarihine kadar kayıt yapabilirler. Açık öğretim lisesi öğrencileri hali hazırda bir öğretim kurumlarında öğrencilikleri devam ettiği için istedikleri zaman akşam lisesine kayıt yaptırabilirler. Örgün eğitim sisteminde ki öğrencilerinde hali haziranda öğrencilikleri devam ettiği için yaş kriteri de uygunsa istedikleri tarihte akşam lisesine geçiş yapabilirler.

.. Devamı

Akşam liselerine kayıt olurken yaş üst sınırı aranmaz. Bazı istisnalar hariç, 18 yaşını dolduran herkes akşam lisesine kayıt olabilir. Bir sonraki soru- cevapta da istisnaların neler olduğuna bakabilirsiniz.

.. Devamı

Evet akşam liselerine kayıt olurken yaş alt sınırı vardır.
Ortaokul mezunu bir öğrenci 18 yaşını doldurmamış ise akşam lisesine kayıt olamaz.
Örgün eğitim hakkını kaybeden öğrencide akşam lisesine kayıt olmada yaş sınırı aranmaz.
Örgün eğitim hakkını kaybetmeyen öğrenci 18 yaşından gün almamış ise akşam lisesine kayıt olamaz.
Açık öğretim lisesi öğrencisi akşam lisesine kayıt olurken yaş sınırı aranmaz.
Açık öğretim Lisesinden akşam lisesine geçiş yapabilirmiyim ?
Açık öğretim lisesi öğrencisi, açık öğretim lisesinden alacağı tasdikname ile istediği zaman akşam lisesine geçiş yapabilir.

.. Devamı

Açık öğretim imam hatip liselerinden akşam lisesine geçiş yapabilirsiniz.
Örgün eğitim Lisesinden akşam lisesine geçiş yapabilirmiyim?
Evet. Örgün eğitim lisesinden akşam lisesine geçiş yapabilirisniz.

.. Devamı

Evet, akşam lisesinden başka bir akşam lisesine geçiş yapabilirsiniz.

.. Devamı

Evet, istediğiniz zaman açık öğretim lisesine geçiş yapabilirsniz.

.. Devamı

Hayır, akşam lisesinden örgün eğitim veren liseye geçiş yapamazsınız. Akşam lisesine geçiş yapan kişi örgün eğitim hakkını kaybettiği için, tekrar örgün eğitim veren liseye geri dönemez

.

.. Devamı

Örgün eğitim lisesi öğrencisi, akşam lisesine geçerken 18 yaşından gün almış olması gerekir. E-okul sistemi üzerinden nakil olacağı için, örgün eğitim veren lisede hangi sınıfta ise , yine aynı sınıf olarak akşam lisesinden devam eder.

.. Devamı

Açık öğretim liselerinde kredili sistem vardır. Akşam liselerinde ise sınıf geçme sistemi vardır. Akşam liselerinde her sınıfın denk geldiği krediler vardır.
Öğrenci açık öğretim lisesinden akşam lisesine geçiş yapacağı zaman kredisine bakılır. Kredisi hangi sınıfa denk geliyorsa o sınıfa kaydı yapılır.

.. Devamı